Get Adobe Flash player

ຊຸດຝືກອົບຮົມການບໍລິຫານ-ຈັດການໃຫ້ແກ່ບັນດາພະແນກ ແລະ ເມືອງ3ສ້າງ ຢູ່ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງສາລະວັນ ຄັ້ງວັນທີ 24-25 ເມສາ 2014.

 ໃນ​ຄັ້ງ​ວັນ​ທີ 24-25 ​ເມສາ 2014.ພະ​ແນ​ກວິທະຍາສາດ ​ແລະ ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ​ແຂວງ​ສາລະ​ວັນ ​ໄດ້​ເປີດ​  ຝືກອົບຮົມ ການ​ບໍລິຫານ-ຈັດການ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສ້າງ​ເວ​ບ​ໄຊ ​ແລະ ວຽກ​ງານ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຂໍ້​ມູນ​ ຂ່າວສານ ​ໃຫ້​ ​ເມືອງ​ວາປີ ​ແລະ ບັນດາ​ເມືອງ 3 ສ້າງ ​ເປັນ​ເວລາ 2 ວັນ ການ​ຝືກອົບຮົມ​ຄັ້ງ​ນີ້ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ເນັ້ນ​ໜັກ​ບາງ​ຫວຂໍ້​ທີ່​ສຳຄັນ​ເຊັ້ນ:

1. ການ​ກຳນົດ ​ແລະ ການ​ຈັດການ​ກ່ຽວ​ກັບ User Login

2.ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ກ່ຽວ​ກັບ Top Menu & Categories

3.ການ​ບໍລິຫານ-ຈັດການ​ກ່ຽວກັບ​ຮູບ​ພາບ,Article & Categories

4.ການ​ກະກຽມ ​ແລະ ການ​ຕົກ​ແຕ່ງ​ຮູບ​ພາບ ​ເພື່ອ​ລົງ​ຂ່າວ

5.ການ​ສ້າງ Categories ​ໃຫ້​ກັບ website

6.ການ​ສ້າງ Folder ​ໃຫ້​ກັບ website  ​ເພື່ອ​ຈັດການ Article & Categpriesເຕັກນິກ​ໃນ​ການ​ຂຽນ​ ​ແລະ ການ​ລົງ​ຂ່າວ​ໃຫ້​ກັບ website ທີ່ຢູ່​ໃນ​ຮູບ​ແບບ​ຂໍ້ຄວາມ ​ແລະ ຮູບ​ພາບ.