Get Adobe Flash player

ພິທີ ປະກາດ 13 ບ້ານເປັນບ້ານພັດທະນາ ວັນທີ 11 ມີຖຸນາ 2014

ທີ່​ຕັ້ງ: ທັງ 13 ບ້ານ ​ແມ່ນ​ຂື້ນ​ກັບ​ເມືອງ​ວາປີ,​ແຂວງ​ສາລະ​ວັນ,​ໃນ​ນັ້ນ​ມີ ​ບ້ານແມດ,ບ້ານ​ເລົ້າ,ບ້ານ​ສຸທິ,ບ້ານ​ມ່ວງ,ບ້ານ​ນາ​ຫວ້າ,ບ້ານ​ຜັກ​ຂາ,ບ້ານ​ບັງ​ຄາ,ບ້ານ​ຫ້ວຍ​ໂຄນ,ບ້ານ​ຕານ​ສຸມ,ບ້ານ​ດອນ​ໝີ້ນ,ບ້ານ​ດອນ​ຂ່າ,ບ້ານ​ໜອງ​ບົວ ​ແລະ ບ້ານ​ນາ​ພິມານ,ມີ2.066 ​ຄອບຄົວ,ມີ 1.859 ຫຼັງຄາ​ເຮືອນ,ມີ​ພົນລະ​ເມືອງ​ທັງ​ໝົດ 10.836 ຄົນ,ຍີ​ງ 5.728 ຄົນ,ມີເນື້ອທີ່ຄຸ້ມຄອງຂອງບ້ານທັງໝົດ 14.783,209 ​ເຮັກຕາ,​ໃນ​ນັ້ນ​ມີ​ເນື້ອ​ທີ່​ປຸກ​ດິນ​ສ້າງ 253,19 ​ເຮັກຕາ,​ເນື້ອທີ່​ທຳ​ການ​ຜະລິດ 4.198,16 ​ເຮັກຕາ,​ເນື້ອທີ່​ດິນ​ວັດ 15,85 ​ເຮັກຕາ,ດິນ​ໂຮງຮຽນ 27,027 ​ເຮັກຕາ,ດິນ​ເຂດ​ປ່າ​ສະຫງວນ​ຂອງ​ບ້ານມີ 1.237,6299 ​ເຮັກຕາ,ດິນ​ເຂດ​ປ່າ​ມະ​ເຫ​ສັກ ຫຼື ປ່າ​ສັກສິດ 25,5 ​ເຮັກຕາ,ດິນ​ປ່າ​ຊ້າ 53,972 ​ເຮັກຕາ,ອາຊີບ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແມ່ນ​ຖື​ເອົາ​ການ​ປຸກ​ເຂາ​ເປັນ​ຕົ້ນຕໍ ສ່ວນ​ການ​ປຸກ​ພືດ,ລ້ຽງສັດ,ຄ້າ​ຂາຍ ​ແລະ ​ເຮັດ​ການ​ບໍລິການ ​ແມ່ນ​ເປັນ​ອາຊີບ​ສຳຮອງ.

 ປະກອບ​ດ້ວຍ​ເຜົ່າ​ລາວ​ລຸ່ມ 97%,​ເຜົ່າ​ຜູ້​ໄທ​ກວມ​ເອົາ2% ​ແລະ ​ເຜົ່າ​ກະ​ຕາງ​ກວມ​ເອົາ1%ຂອງ​ຈຳນວນ​ພົນລະ​ເມືອງ 13 ບ້ານ,ມີ​ສະມາຊິກ​ພັກ​ທັງ​ໝົດ 143 ​ສະຫາຍ,ຍິງ 20 ສະຫາຍ,ສະມາຊິກ​ພັກ​ສົມ​ບຸນ 113 ສະ​ຫາຍ,ຍິງ 17 ສະຫາຍ,ມີ​ຄະນບ້ານ​ທັງ​ໝົດ 40 ສະຫາຍ,ຍິງ 4 ສະຫາຍ,ຄະນະ​ແນວ​ໂຮມ​ບ້ານ 66 ສະຫາຍ,ຍິງ 17 ສະຫາຍ,ຄະນະ​ສະຫະພັນ​ແມ່​ຍີ​ງບ້ານ​ມີ 41 ສະຫາຍ,ຄະນະ​ຊາວ​ໜຸ່ມ​ມີ 39 ສະຫາຍ,ສະຫະພັນ​ນັກຮົບ​ເກົ່າ​ມີ 44 ສະຫາຍ,ຍິງ 1 ສະຫາຍ,ໜ່ວຍ​ໄກ່​ເກ່ຍຂັ້ນ​ບ້ານ​ມີ 85 ສະຫາຍ,ຍີ​ງ 15 ສະຫາຍ,ສະຫວັດດີ​ການ​ສັງຄົມ​ບ້ານ​ມີ 18 ສະຫາຍ,ມີ​ສະມາຊິກ​ແນວ​ລາວ​ສ້າງ​ຊາດ​ທັງ​ໝົດ 155 ສະຫາຍ,ຍິງ 22 ສະຫາຍ,ສະມາຊິກ​ສະຫະພັນ​ແມ່​ຍີ​ງທັງ​ໝົດ 730  ​ສະຫາຍ,ມີ​ສະມາ​ຊີກ​ຊາວ​ໜຸ່ມ 651 ຄົນ,ຍີ​ງ 252 ຄົນ,

     ມີ​ໂຮງຮຽນ​ປະຖົມ 20 ຫຼັງ,ມີ​ຫ້ອງ​ຮຽນ​ທັງ​ໝົດ 63 ຫ້ອງ,ຫ້ອງ​ສະມຸດ6ຫ້ອງ,ມີ​ຄູ​ສອນ  70 ຄົນ,ຍີ​ງ 42 ຄົນ,ມີ​ນັກຮຽນ​ທັງ​ໝົດ 1.455 ຄົນ​,ຍິງ 751 ຄົນ,​ເດັກ​ມີ​ອາຍຸ​ເກນ​ເຂົ້າ​ຮຽນ​​ແມ່ນ​ໄດ້100%​ມີ​ວິດຖ່າຍ​ກວມ​ເອົາ 95%,ມີ​ວັດ​ທັງໝົດ 14 ​ແຫ່ງ,ມີ​ພະສົງ 33 ອົງ,ມີ​ຄອບຄົວ​ວັດທະນະທຳ 1.851 ຄອບຄົວ,​ເທົ່າ​ກັບ 90%.