Get Adobe Flash player

ພິທີ ປະກາດ 13 ບ້ານເປັນບ້ານພັດທະນາ ວັນທີ 11 ມີຖຸນາ 2014

ທີ່​ຕັ້ງ: ທັງ 13 ບ້ານ ​ແມ່ນ​ຂື້ນ​ກັບ​ເມືອງ​ວາປີ,​ແຂວງ​ສາລະ​ວັນ,​ໃນ​ນັ້ນ​ມີ ​ບ້ານແມດ,ບ້ານ​ເລົ້າ,ບ້ານ​ສຸທິ,ບ້ານ​ມ່ວງ,ບ້ານ​ນາ​ຫວ້າ,ບ້ານ​ຜັກ​ຂາ,ບ້ານ​ບັງ​ຄາ,ບ້ານ​ຫ້ວຍ​ໂຄນ,ບ້ານ​ຕານ​ສຸມ,ບ້ານ​ດອນ​ໝີ້ນ,ບ້ານ​ດອນ​ຂ່າ,ບ້ານ​ໜອງ​ບົວ ​ແລະ ບ້ານ​ນາ​ພິມານ,ມີ2.066 ​ຄອບຄົວ,ມີ 1.859 ຫຼັງຄາ​ເຮືອນ,ມີ​ພົນລະ​ເມືອງ​ທັງ​ໝົດ 10.836 ຄົນ,ຍີ​ງ 5.728 ຄົນ,ມີເນື້ອທີ່ຄຸ້ມຄອງຂອງບ້ານທັງໝົດ 14.783,209 ​ເຮັກຕາ,​ໃນ​ນັ້ນ​ມີ​ເນື້ອ​ທີ່​ປຸກ​ດິນ​ສ້າງ 253,19 ​ເຮັກຕາ,​ເນື້ອທີ່​ທຳ​ການ​ຜະລິດ 4.198,16 ​ເຮັກຕາ,​ເນື້ອທີ່​ດິນ​ວັດ 15,85 ​ເຮັກຕາ,ດິນ​ໂຮງຮຽນ 27,027 ​ເຮັກຕາ,ດິນ​ເຂດ​ປ່າ​ສະຫງວນ​ຂອງ​ບ້ານມີ 1.237,6299 ​ເຮັກຕາ,ດິນ​ເຂດ​ປ່າ​ມະ​ເຫ​ສັກ ຫຼື ປ່າ​ສັກສິດ 25,5 ​ເຮັກຕາ,ດິນ​ປ່າ​ຊ້າ 53,972 ​ເຮັກຕາ,ອາຊີບ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແມ່ນ​ຖື​ເອົາ​ການ​ປຸກ​ເຂາ​ເປັນ​ຕົ້ນຕໍ ສ່ວນ​ການ​ປຸກ​ພືດ,ລ້ຽງສັດ,ຄ້າ​ຂາຍ ​ແລະ ​ເຮັດ​ການ​ບໍລິການ ​ແມ່ນ​ເປັນ​ອາຊີບ​ສຳຮອງ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ... 

ບົດສະຫຼຸບຕີລາຄາການນຳພາຮອບດ້ານໃນໄລຍະ 3 ເດືອນຕົ້ນສົກປີ2013-2014

                    ຕີລາຄາການນຳພາຮອບດ້າໃນໄລຍະ 3  ເດືອນຕົ້ນສົກປີ2013-2014

          

ຕະຫຼອດໄລຍະ 3 ເດືອນຜ່ານມານີ້ ທົ່ວເມືອງຍັງສືບ

 

ຕໍ່ມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບໂດຍພື້ນຖານ, ໄດ້ຕັ້ງໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງມະຕິIXຂອງພັກ, ມະຕິVIIຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງ, ມະຕິVIຂອງອົງຄະນະພັກເມືອງໂດຍສະເພາະການຈັດຕັ້ງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-​ສັງຄົມ​​ໃນສົກປີ2013-2014ຊຶ່ງເຫັນວ່າໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ, ຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງແຕ່ລະຂັ້ນໄດ້ເປັນເຈົ້າການປຸກລະດົມຢ່າງແຂງແຮງ​ ​ແລະຕໍ່ເນື່ອງຫັນເອົາມະຕິແລະແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງເມືອງເປັນແຜນການ,​ໂຄງການລະອຽດນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຮາກຖານໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ​​ເປັນຢ່າງດີ, ​ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນນັບມື້ນັບດີຂຶ້ນ, ດ້ານເສດຖະກິດມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນຊ່ວງທ້າຍປີຜ່ານມານີ້ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ​,ອາກາດເກີດໄພນ້ຳຖ້ວມຊຶ່ງ​​ເຮັດໃຫ້ສູນເສຍທາງດ້ານຜົນຜະລິດແລະຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍແຕ່ຍ້ອນຄວາມເປັນເຈົ້າຕົນເອງຂອງປະຊາຊົນບັດາເຜົ່າແລະຄວາມພະຍາຍາມຂອງຄະນະພັກ,ອຳນາດກາຍປົກຄອງ​​ແຕ່ລະຂັ້ນບວກກັບໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາກສ່ວນທາງພາກລັດແລະເອກະຊົນເຮັດໃຫ້ສະພາບການດັ່ງກ່າວຄ່ອຍໆກ້າວເຂົ້າສູ່ພາວະປົກກະຕິ​  ຜ່ານການປະຕິບັດຕົວຈິງແຕ່ລະຂົງເຂດວຽກງານໄດ້ສະແດງອອກດັ່ງນີ້:

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ...